Terndrup Skole er den kommunale folkeskole. Vi tilbyder klasser fra 0. til og med 9. klasse.

På Terndrup Skole mener vi at alle børn og unge har ret til et godt liv – et liv i trivsel. Vores værdisæt indeholder seks værdier: tryghed, sundhed, forældreansvar, udgangspunkt i egne ressourcer, venskab og relationer samt barnets bedste.

Vi har også tilbud om specialklasse, hvor undervisningen tilrettelægges i overskuelige og trygge rammer for den enkelte elev. Gennem spil, øvelser og leg trænes eleverne i at omgås hinanden på en god og positiv måde.

Terndrup Skole

Børnehuset Aavangen bor i 1000 pragtfulde m2 og med et udeareal der ikke lader meget tilbage at ønske.

Indenfor er det delt op i 3 fløje (som bl.a. også huser den kommunale dagplejes legestue én gang ugentlig) bundet sammen af kombinerede fællesrum og køkken. I kælderen er der motorikrum og værksted.

Udenfor er der naturlegeplads, boldbane – der findes også skrænt/kælkebakke og bålplads. Skibsted å løber langs Børnehuset Aavangens arealer og Børnehaven grænser op til den smukke Terndrup Lund.

Børnehuset Aavangen

Huset i skoven er en privat aldersintegreret institution med plads til 40 børn mellem 0-6 år.

At bruge naturen er en af “Huset i Skoven”s kæpheste, da den rummer næsten alle de udfordringer et barn har brug for. Naturen indbyder til ro og fordybelse i et tempo børnene kan følge i alle aldre.

Vi har som mål at lave et børnevenligt hus, hvor børnene ikke skal stresses af en stram og fastlåst struktur, men har mulighed for leg og spontane aktiviteter

Huset i skoven

SFO’en Tumleren er beliggende på Terndrup skole. Den er fritidstilbud til børn der går i 0. til 3. klasse.
Tumleren ses som et meningsfuldt tilbud i fritiden. Sammen med børnene skabes der en dagligdag med socialt indhold og mange forskellige aktiviteter.
Vi arbejder også med forskellige projekter og teamer som fx ”Leg og bevægelse”, ”kreative uger”,
hvor vi bl.a. bruger naturen og meget mere.

Vi værner desuden også om traditionerne i forbindelse med årets højtider.

SFO Tumleren

Kommunal dagpleje, til de mindste børn i Rebild Kommune kan blive tilbudt en dagplejeplads hos en af de mange dagplejere der er tilknyttet kommunen.

Rebild kommunes dagpleje har en kostpolitik. Det er dagplejeren der har ansvaret for at følge den overordnede kostpolitik, det er et krav at al den kost, der serveres i dagplejen er sund og varieret

Der er pladsgaranti i Rebild Kommune. Det betyder, at du som forælder er sikret en plads til dit barn i dagpleje/småbørnsinstitution og børnehave fra barnet er 26 uger gammelt og indtil skolestart.

Privat dagpleje. Der findes også tilbud om privat dagpleje i Terndrup.