Den gamle mølle i Terndrup røg på museum

De modne borgere i Terndrup vil kunne huske, at der for enden af Mølledammen i Terndrup engang lå en mølle. Lokale historie-entusiaster fik for et års tid siden nys om, at møllen findes og en idé om at møllen måske kunne genopføres blev født.

Med hjælp fra Nationalmuseets seniorforsker Lars K. Christensen har man forsøgt at opsnuse, hvordan det er gået møllen:

Den gamle mølle i Terndrup

I 1960 blev der stillet forslag om at frede møllen, hvilket blev afslået af Det Særlige Bygningssyn med den begrundelse, at møllen var stærkt ombygget i nyere tid.

I 1969 beslutter Aalborg Amtsråd at købe møllen, og lade den nedrive for at skaffe plads til en vejudvidelse. Det blev herefter aftalt, at Nationalmuseet skulle finansiere og stå for nedrivningen, mod til gengæld at få råderet over det nedrevne. Planen var, at dele fra Terndrup Mølle skulle genbruges i forbindelse med restaurering af andre vandmøller rundt omkring i landet.

Om dette rent faktisk skete, har Nationalmuseet ikke kunnet finde ud af, men i hvert fald ligger ingen dele fra Terndrup Mølle i Nationalmuseets genstandsarkiv.
Det forlyder dog, at et bræt med indskårne årstal, og muligvis også nogle få andre effekter fra Terndrup Mølle skulle være overdraget til Hadsund Egnssamling, som jo i dag er en del af Nordjyllands Historiske Museum.

Ideen om en genopførelse af den gamle mølle kan således ikke føres ud i livet, men det lader altså til, at dele af møllen er kommet på museum, og således ikke er gået helt tabt for eftertiden.

Terndrup Borgerforening ligger inde med billede og avisudklip vedr. sagen, hvis nogen skulle være interesserede.