Møde med forretningsudvalget og de involverede parter i Byfesten 2012, afholdt d. 25. juni 2012 i klubhuset.

Tilstede: Fodbold, Håndbold, Gymnastik, Smut, Bilboksning, Komiteen, De ansvarlige for baren, samt Forretningsudvalget.

På mødet blev der mulighed for, at komme med ris/ros angående forløbet af Byfesten 2012.

1: Møllekroen:

 • Pia B.: Salg til bilboksning af øl/vand fejlede. Der var for lidt plads til at gå rund mellem folk og for få til at sælge. Folk vil ikke flytte sig fra sin plads dermed kommer alle ikke ned til dem der går rundt. Der burde være flere voksne som sælger, nogle der har mere gå-på-mod. Pia ønsker sig en Biergarden til næste år???
 • Kasper J.: Det burde nævnes over højtalerne noget oftere, at der går folk rundt med øl/vand og pølser.

2: Stegt flæsk:

 • Det var ikke ok, at man måtte servere bacon i stedet for stegt flæsk, men konceptet med stegt flæsk var godt og bliver gentaget næste år.
 • Leveringen af stegt flæsk til næste år burde overvejes, der er flere i byen der gerne vil levere.

3: Fredag aften:

 • Årets borger ønskes på pladsen igen, da næsten ingen vidste det foregik.
 • Åbningstale skal enten på pladsen igen, eller der skal reklameres for hvor den foregår.
 • Komiteen ønsker at oplyse om, at paraply vognen stilles gratis til rådighed for fodbold fredag aften på stadion, men betales af byfesten.

4: Bilboksning:

 • Udelukkende ros til arrangementet og alle de deltagende.
 • Ros til Bent, som er meget bedre end ”Bowler Tage”.
 • Opstillingen i år var optimal.
 • Husk max. 2 timer.

5: Lørdag aften:

 • Godt initiativ med, at flytte festen til teltet, i stedet for i en halv tom hal. Dette gav en meget bedre stemning.
 • Musikken var super, dog ønskes mere dæmpet musik under spisning, da man ikke kunne snakke med hinanden.

6: Sodavands diskotek søndag eftermiddag:

 • Der deltog ca. 40 børn, hvilket var ok i forhold til forventningerne.
 • Den dj der bliver engageret med, skal være meget mere livlig og sørge for at der er noget for de børn der deltager.

7: Søndag aften:

 • Musikken var for dyr i år.
 • Der manglede ca. 200 personer i forhold til de foregående år. Dette kan skyldes karnevallet i Aalborg.
 • Billedlegitimationen skal skrives anderledes i programmet til næste år.
 • Godt at se der er mange vagter, både på gulvet og ved alle indgange.

8: Rygter:

 • Der har været et vedholdende rygte om, at spejderne får 20.000,00 kr. under bordet hvert år. Dette er blevet gjort klart for alle at der absolut ikke er noget om.
 • Der har også været rygter om, at John får betalt sin ferie af et booking firma, dette er der heller ikke noget om.
 • John vil gerne indrømme, at han får tildelt fodbold billetter af bryggeri gruppen, men dette er ikke noget der går fra nogle steder i byfestens regnskab. Hvis andre ønsker at sidde i komiteen er der også billetter til dem.

9: Program:

 • John gjorde opmærksom på, at grunden til fodboldkampen der blev spillet fredag aften ikke var i programmet, var at der ikke var plads. Dette kunne måske nok have været løst på en anden måde, men da fodbold får deres hel side annonce i programmet gratis, regnede man ikke med at det kunne skabe nogle problemer.

10: Generelt:

 • Komiteen ønsker mindst 2 mere til at deltage. Pia Bjerregaard, Frederik Bols og Mille Thomsen blev spurgt og de vil vende tilbage med en udmelding.
 • Det opfordres fra fleres side, at man skal være bedre til at stå sammen som en helhed i stedet for at køre små løb for sig selv. Hvis man ikke finder ud af dette, vil byfesten ikke kunne overleve i fremtiden.
 • Det færdige regnskab vil blive lagt på hjemmesiden efter afholdelse af hovedbestyrelsens generalforsamling.