Generalforsamling onsdag d. 11. marts 2015 kl. 19.00 i klubhuset

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent: Rico og Helle

2. Årets leder 2014 og Årets præstation: Årets leder 2014 blev Cecilie Tonnisen fra gymnastik. Cecilie har været hjælpeinstruktør i en del år, og kører for 2. år sit eget hold for de 5-7-årige børn. Cecilie er meget engageret og hjælper gerne på de andre hold, hvis der opstår sygdom. Hun er utrolig pligtopfyldende og går til opgaven med krum hals. Cecilie er ALTID smilende og imødekommende overfor såvel børnene som forældrene. Årets præstation blev ikke uddelt i år.

3. Formandens beretning: Ved Lars Kanstrup. Se vedhæftet beretning. Beretningen blev godkendt og ingen spørgsmål.

4. Referat fra udvalgsgeneralforsamlingerne: Lars har dem alle og kan læses hos ham. Alle afdelinger har fået nye bestyrelser.

5. Indkomne forslag: Ingen

6. Fremlæggelse af regnskab og godkendelse af budget: Anita fremlagde regnskab for folkefesten. Der var ingen anmærkninger. Derefter Dorte, først med regnskab for telt og dernæst for forretningsudvalget/klubhuset. Også godkendt og ingen anmærkninger.

7. Valg af forretningsudvalg
På valg:
Mikael Toft Kristensen (ønsker genvalg)
Lars Kjærager Kanstrup (ønsker genvalg): Ingen andre opstiller så der er genvalg til Lars og Mikael.

8. Godkendelse af 2 repræsentanter til hovedbestyrelsen fra hver afdeling.: Formand og kasserer fra hver afdeling.

9. Valg af 5 repræsentanter til Terndrup Idrætscenter, samt 3 til klubhusudvalget.: De fem repræsentanter til Terndrup Idrætscenter ønsker genvalg og det er Anita Rytter, Lars Kanstrup, Karen Elbæk, Brian Sørensen, Anette Grønhøj og Kim Sørensen. Klubhusudvalget ønsker også genvalg og det Brian Christensen, Mikael Toft og John Jellesen.

10. Valg af 3 suppleanter til forretningsudvalget: Rico Jacobsen,
John Jellesen og Alice Vernersen.

11. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant: genvalg til Bente Christensen og Gitte Sørensen. Suppleant er Marie Kragh.

12. Eventuelt: Brian spørger om vores hjemmesiden, efter Olderlauet har startet en ny hjemmeside. Rico siger at den på ingen måde kan erstatte den vi har og det er meningen at begge sider skal kunne linke til hinanden, så det udadtil ser ud til at vi ikke modarbejder hinanden. De har slet ikke spurgt om et samarbejde, som vi selvfølgelig var skuffet over. Men siden var sat i gang da vi var til møde.
Alice spørger om TIFs venner også skal have 2 repræsentanter i hovedbestyrelsen. Og det skal de ikke det kun underafdelingerne. De er en støtteforening.
Gymnastik spørger om sæsonstart med hensyn til at være i hallen/scenen. Lars siger at der møde i næste uge om tidsplanen for ombygningen af hal/svømmehal. Så det næste hovedbestyrelsesmøde kan han give besked.

Referent Helle Guldbæk