Terndrup Lystfiskerforening
Kort over fiskestyk i Lindenborg Å

Der er truffet aftale med lodsejeren på Håls Brogaard om dagkort a 35,00kr. Det omtalte fiskevand ligger nedstrøms Hålsbro på siden af Håls startende ved broen og slutter ved en meget bred grøft. Købet af kortet finder sted på gården(Håls Brogaard) der ligger lige ovenfor Hålsbro og man putter 35,00 kr. pr. person i en kuvert mærket med bilnummer og lægger kuverten i husets postkasse og parkerer ved Hålsbro. Man fisker fra den side hvor pil markeringerne er. Der henvises i øvrigt til Lystfiskerens gældende regler ved færdsel på Lodsejernes marker.

PFV. Bestyrelsen


Terndrup Lystfiskerforening
Kort over fiskeret Skib,-Lyngby Å

1. Ved mølledam + et stykke af åen.

2.  Kør af Terndrup Skovvej parker ved Terndruplund og gå ned bagved til åen for at fiske.

3.  Kør videre af Skovvejen og parker ved en højspændingsmast(vedansigtet) og gå ned over marken til fiskevandet


Regler ved åen

Af hensyn til lodsejere, der har givet os adgang på Deres marker er her nogle få regler vedrørende opførsel når vi går og fisker ved åen.

Man færdes stille og roligt så langt ude ved åen som det kan lade sig gøre. Man må ikke ødelægge afgrøder. Ved dyreindhegninger skal man sørge for at holde dem lukket.

Er man i bil parkerer man hensynsfuldt og affald, flasker og kroge sørger man for at tage med.

Skulle der ske et uheld skal man tage kontakt til lodsejerne eller en i bestyrelsen.

Terndrup lystfiskerforening.