Det har igen i år været et år, hvor der er blevet færdiggjort nogle flere tiltag for renovering af klubhuset. Vi har fået opstartet udskiftningen af alle vinduer i hele huset, et stykke arbejde som Jesper Bonnerup står for. Vi vil forsætte vores arbejde med vinduer, men afventer udskiftningen af velux vinduerne på 1. sal, da det er en meget bekostelig affære hvilket kræver flere penge fra diverse fonde.

På 1. sal håber vi stadigvæk på, at finde lidt penge til et nyt gulv og nogle nye borde og stole da disse langt fra er gode nok hvis vi skal leje huset noget mere ud.

Det er stadigvæk vore håb, at vi kan få lejet klubhuset noget mere ud end det er tilfældet på nuværende tidspunkt, det vil vi gøre ved at give folk mulighed for at leje en mindre del af klubhuset, i stedet for hele huset på en gang, det kunne f.eks. være til børnefødselsdage osv. Klubhusudvalget arbejder med flere tiltag for at gøre det mere attraktivt.

En stor tak skal der lyde til byfestkomiteen som i år bestod af John og Pia, og de mange frivillige hjælpere for det store arbejde, der udføres i forbindelse med afholdelsen af byfesten, der vil på det første møde efter denne generalforsamling blive besluttet hvor meget der skal deles ud at overskuddet fra 2014.

2014 var også det sidste år med John som ankermand i komiteen og der skal herfra endnu engang lyde en kæmpe tak til John for hans arbejde som vi ikke kunne have undværet. Samtidig valgte Anita også at trække sig som kasserer for byfesten og endnu engang skal der også lyde en kæmpe tak til Anita for hendes store arbejde med regnskaberne. Samtidig er Pia gået over fra komiteen og udelukkende over til at kunne koncentrere sig om baren hvor vi vil kunne bruge Pias enorme erfaring fra både Nibe og Skanderborg.

Årets resultat kommer vi til lidt senere, men jeg kan allerede nu afsløre at det var bedre i 2014 end det var i 2013, så det er sgu ikke helt skidt.

Byfesten var i 2014 endnu engang en succes og selvfølgelig med bilboksning som det store trækplaster. Lørdag aften i teltet var ikke helt udsolgt, og det burde kunne blive bedre hvis vi alle i byen vil støtte op om denne ene aften om året, hvor byen er samlet til en festaften. Ungdomsballet er der hvor det er begyndt at se lidt mere trist ud og vi er nød til at skal tænke nyt her, hvis vi stadigvæk skal få de unge til at møde op og støtte vores by.

Det var med bange anelser at John og Anita sagde stop, for hvem skulle nu overtage dette arbejde og arbejder er netop hvad der kræves utrolig meget af dem som vil engagere sig i komiteen. Heldigvis viste det sig rimeligt hurtigt, at der var flere der gerne ville i komiteen og der kom en stor komite bestående af Maybritt T, Mikael T, Claus J, Kenneth Jakobsen, Kenneth Jørgensen, Harry og Helle A. Kæmpe tak for det. Allerede nu ved jeg at der er flere nye tiltag på plads for den kommende byfest, så det tegner meget spændende.

Efter byfesten blev der igen afholdt et ris/ros møde hvor alle de involverede parter kunne komme til tale og sige lige hvad de havde lyst til, dette er noget vi vil forsætte med at afholde efter hver byfest.

Vi har også i det forgangne år været med til, at arrangere ”Jul i Terndrup” sammen med Borgerforeningen, Erhvervsforeningen, Idrætscenteret og spejderne. Dette arrangement blev også i år en succes, dog kunne man godt tænke sig lidt flere stadeholdere næste år. Hele arrangementet blev igen afsluttet med dans omkring juletræet ved Kroen og i år blev træet fragtet fra hallen og ned til kroen på ladet af en lastbil.

Dette fælles samarbejde håber vi vil forsætte i 2015 også, da det vil signalere et godt samarbejde udad til.

Udlejning af teltet:
Teltet bliver næsten ikke lejet ud mere, men det er vores egen skyld, da vi ikke reklamere med at vi har sådan et telt. Teltet trænger til en gennemgribende renovering og rensning og dette vil blive igangsat i år.

Terndrup Idrætscenter:
Vi har fået vores store ombygning af hallen og svømmehallen igangsat og hvis alt går efter planen forventes det, at byggeriet ved hallen og skolen afsluttes kort ind i det nye år 2016. I forbindelse med projektet er vi også i gang med at søge om tilskud til etableringen af en ny multibane i samarbejde med skolen. Multibanen skal placeres bagved skolen på skolens atletik stadion. Vi har været så heldige at der er 2 ildsjæle i byen, Allan Busk og Kenneth Jakobsen, de har stået for høvdingebold og doneret alt overskuddet fra dette arrangement til en ny multibane. Det skal der lyde en tak for.

Vores underafdelinger har været lidt under pres i år, med uventet formandsskifte midt i sæsonen og intern uro i nogle af afdelingerne. Dette er noget der vil blive fulgt op på af det kommende forretningsudvalg, da vi gerne skal have 5 afdelinger som fungerer optimalt både internt men så sandelig også imellem hinanden.

På baggrund af disse forskellige problemer, var det med bange anelser at vi gik ind til alle generalforsamlinger, men de bange anelser blev gjort til skamme, da alle afdelinger har fået valgt en ny bestyrelse uden ekstra generalforsamlinger og samtidig er næsten alle kommet ud af året med overskud på bundlinjen, alt i alt en stolt formand. Tak til alle bestyrelsesmedlemmer i alle underafdelingerne.

TIFs venner:
Der skal herfra lyde en tak til damerne i TIFs venner som gør et stort arbejde for at give vores afdelinger muligheden for at søge nogle nemme penge ved vennerne.

Der skal også lyde en kæmpe tak til Bente og Gitte, der som revisorer gør et stort arbejde for at gennemgå alle afdelingernes regnskaber, selv om det kan være svært.

Til slut skal der lyde en tak til mine 3 kollegaer i forretningsudvalget, som er rigtig gode til at hjælpe når der er behov for dette og for det gode samarbejde som vi har.