Priser

RYTMEBILLER – 475 kr

KRUDTUGLER – 475 kr

M/K MOTION  475 kr

DE GÆVE GUTTER – 400 kr for september-marts. Holdet kører hele året, men betaling kun for perioden september-marts.

Tilmelding

Tilmelding sker ved at møde op på holdet.

OBS!! Yoga kræver tilmelding inden fremmøde. Tilmelding sker direkte til indtruktør Aase på tlf. 20996350.

Betaling

På alle hold gælder, at man først skal betale 3. gang – indtil da, er det altså prøvegange.

Der kan opnås hustandsrabat på 100 kr, ved deltagelse på flere hold indenfor samme husstand.

Betaling via mobilpay (kommer snarest) eller bankoverførsel (9102 2025767376). Der skal tilknyttes en kommentar om evt. rabatter, såfremt man er berettiget til dette.