I Terndrup Håndboldklub køber man ikke en pasningsordning og sport i en og samme pakke.
Man påtager sig derimod et ansvar! – gennem et medlemskab i klubben.

 • Respektér trænerens håndtering af børnene – forsøg ikke at påvirke ham/hende under kampen.
 • Dommeren er en vejleder, der skal hjælpe børnene med at spille. Kritiser ikke hans/hendes afgørelser.
 • Læs de sedler barnet får med hjem – de er altid vigtige
 • Tag din tørn m.h.t. kørsel, trøjevask, tidtagning
 • Vis respekt for arbejdet i foreningen. Tag evt. initiativ til årlige forældremøder, hvor man kan afklare/afstemme ambitioner og holdninger.
 • Vær altid en god ambassadør for Terndrup Håndbold.
 • Involvér Jer ikke i Jeres børns idræt gennem en masse råd til dem om hvornår, hvor meget og hvordan de skal spille og træne. Indstil Jer i stedet på at være en støtte og ikke andet.
 • Respekter Jeres børns idrætslige målsætninger, pådut dem ikke Jeres egne ambitioner.
 • Lær Jeres børn vigtigheden af at have målsætninger, at hårdt arbejde betaler sig, og at systematisk træ-ning giver resultat. Hjælp dem med at finde motivation når det går drøjt.
 • Sørg for at idrætten er sjov og glædesfyldt. Betragt Jeres børns sportslige oplevelser med distance. Lev IKKE op til skrækbilledet af forælderen som tager sit barns idræt så alvorligt, at han begynder at råbe og true ad dommer m.v.
 • Lad børnenes oplevelser af idrætten være styrende. Er de glade for en tredje-plads bør, I også være det, i stedet for at spørge: ”Hvorfor vandt I ikke?”

Og her yderligere nogle gode råd til hvordan forældre støtter deres børn:

 • Mød op til træning og kamp, når du har mulighed herfor. Barnet ønsker det!
 • Giv opmuntringer til ALLE børn under kampen – ikke kun dit eget barn.
 • Giv opmuntringer i både medgang og modgang – giv ikke kritik.
 • Giv opfordringer til dit barn om at deltage til kamp og træning – pres ikke, barnet skal selv have lyst.
 • Spørg om kampen var spændende og sjov – ikke kun om resultatet.