Vel nok den ældste forening i Rebild kommune og gennem årene har den skiftet navn flere gange, men uanset dette er formålet det samme, nemlig at samle byens borgere om vores by.

Foreningen arbejder upolitisk og upartisk, men kan godt indkalde til borgermøder om f. eks politiske formål.

Borgerforeningen varetager egnens interesse i almindelighed ved at:

  • Være aktive i forhold til Rebild Kommunes byplanlægning og erhvervsudvikling.
  • Søge fonde og lign. til forskellige projekter
  • Samarbejde med foreninger i omkringliggende byer om, at fastholde en positiv udvikling i Rebild Øst
  • Have repræsentanter i forskellige udvalg, som arbejder for, at fremme byens forenings- og erhvervsliv
  • Samarbejde med offentlige institutioner, lokale foreninger, de erhvervsdrivende og andre private aktører, om både store projekter og knap så store arrangementer
  • Skabe og støtte forskellige tiltag for alle aldersgrupper
  • Oprette og vedligeholde rekreative områder og by forskønnelse

Opsætning af flagalle ved særlige arrangementer i byen, såsom konfirmationer, pinsefest, grundlovsdag mm.

 

         

 

Drift og vedligeholdelse af mølleskoven.

 

         

 

Bankospil og fællesspisning i medborgerhuset.

 

         

 

 

 

 

artikel

Uddrag fra artiklen:

“Jeg er vokset op i et arresthus.

Da min far, mor, storesøster og lille jeg i 1964 flyttede ind i som lejere i tinghuset i Terndrup, sad der stadig tremmer for nogle af vinduerne, og oppe på førstesalen var der små celler med tunge celledøre og indkradsede ord fra tidligere fanger: »Sad her i 60 dage«.

Bag bygningen spærrede den gamle fangemur endda for udsigten til den parklignende baghave med gamle, statelige frugttræer. Muren blev først revet ned på justitsministeriets regning et par år efter vores ankomst.

Men for en lille knægt på tre-fire år var tinghuset et sandt eventyr. Og en vid, vid verden. Fyldt med hemmelighedsfulde rum, snævre, lange gange og oppe under tagspærene et nærmest overnaturligt kæmpeloft med oldgamle retsbøger, døde fluer og en let skræmmende tik-tak-lyd fra det mekaniske tårnur.

På en stor rede på tinghusets gamle skorsten residerede tilmed byens og hele egnens stolthed, et næbklaprende storkepar, der med jævne mellemrum tog sig en kurtiserende vandretur på plænen bag fangemuren.

Min far var blevet udnævnt til dommerfuldmægtig i Terndrup. Med embedet fulgte muligheden for at flytte ind i stueetagen i det 650 kvadratmeter store tinghus fra 1886. Arrestafdelingen var blevet nedlagt i 1959, men oven på var der stadig fungerende retssal og fogedkontor……”

Det bobler med fritidsinteresser i netop Rebild Kommune. Med Boblberg.dk får du en unik mulighed for at søge efter andre at dele netop dine interesser med, hvad enten du søger en at dyrke motion med, en ekstra frivillig eller en læseklub kan du søge efter det på www.Boblberg.dk

Borgerportalen er ganske uforpligtende at bruge og er et tilbud for at få flere borgere til at være aktive og mere social i Rebild kommune. Med blot få klik har du oprettet en bruger på Boblberg.dk og har adgang til de aktiviteter og tilbud, som andre borgere har lagt op. Du har også straks mulighed for at oprette bobler med dine interesser, som du gerne vil dele med andre.