Vi kan alle være uheldige.

Kommer dit barn til at lave en skade, mens han eller hun opholder sig til fodbold eller anden sport i hallen har idrætsforeningen eller hallen ingen forsikring, der dækker.

Her er det gældende at det er skadevolders ansvarsforsikring, der skal dække skaden.

Skade

Psykologisk krisehjælp

Alle i idrætsforeningen har en kollektiv arbejdsskadeforsikring der yder psykologisk krisehjælp.

Man kan ringe telefonnr. +45 44688200.

[ult_content_box bg_color=”#f5faee” border=”border-style:solid;|border-width:1px;|border-color:#d5ebba;” box_shadow=”horizontal:px|vertical:px|blur:px|spread:px|color:rgb(247, 247, 247)|style:none|” padding=”padding:6px;” margin=”margin-bottom:35px;” hover_box_shadow=”horizontal:px|vertical:px|blur:px|spread:px|color:rgb(247, 247, 247)|style:none|”]

Fælles forsinkringer

Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI har i forsikringsselskabet Tryg tegnet 5 fælles (kollektive) forsikringer, som din forening, via medlemskabet af DIF og/eller DGI, automatisk er dækket af.

De 5 forsinkringer er:

  1. En lovpligtig og en frivillig arbejdsskadeforsikring. Den lovpligtige del dækker, hvis f.eks. en af foreningens lønnede eller ulønnede trænere kommer til skade under udførelsen af trænerjobbet. Den frivillige del dækker, hvis en af foreningens frivillige ledere kommer til skade, mens han/hun virker for foreningen.
  2. En ansvarsforsikring, Som dækker det erstatningsansvar, som din forening kan pådrage sig i forbindelse med sin virksomhed.
  3. En Idrætsrejseforsikring, som dækker foreningens medlemmer, instruktører og ledere på foreningsrejser til udlandet.
  4. En retshjælpsforsikring, som dækker foreningens omkostninger i forbindelse med en retssag.
  5. Psykologisk krisehjælp, som dækker, hvis personer i eller omkring foreningen involveres i en alvorlig hændelse – f.eks. et ulykkestilfælde.

Hvis din forening har tegnet en eller flere af ovennævnte forsikringer, så er den dobbeltforsikret, og det er spild af foreningens penge! I bør derfor opsige sådanne forsikringer, hvis det er tilfældet.

Har din forening brug for forsikringer?

De forsikringer, som DIF og DGI har sørget for, er dem, som enten er lovpligtige eller dem, som alle foreninger normalt har brug for. Herudover kan din forening have brug for selv at tegne supplerende forsikringer. Det afhænger bl.a. af din forenings aktiviteter, hvad ejer den osv.

[/ult_content_box]

Idrættens forsinkringer | DIF & DGI