1. Mød op til træning og kamp – dit barn ønsker det
  2. Giv opmuntring til ALLE spillere under kampen – ikke bare til dit eget barn
  3. Giv opmuntring i både med– og modgang – giv ikke uberettiget kritik, men positiv og vejledende kritik
  4. Respekter trænernes brug af spillerne – forsøg ikke at påvirke ham/hende under kampen
  5. Se på dommeren som en vejleder – kritiser ikke hans/hendes afgørelser
  6. Giv opfordring til dit barn om at deltage – pres ikke
  7. Spørg om kampen var spændende og sjov – ikke kun om resultatet
  8. Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr – overdriv ikke
  9. Vis respekt for arbejdet i klubben – bak op om initiativer til årlige forældremøder, hvor I kan afklare ambitioner og holdninger. Du behøver ikke andre forudsætninger for at tage del i klubbens liv, end lyst og engagement
  10. Tænk på, at dit barn spiller fodbold ikke dig!