Vi er en klub, der lægger stor vægt på det sociale aspekt. Vi har spillere i alderen fra 4 år og op. Vores arbejde med de mindste bygger meget på leg med fodbolden og hyggen ved at være sammen.

Fra spillerne er ca. 12 år bliver træningen mere koncentreret. Her styrker vi konkurrencemomentet mere end vi har gjort mens spillerne er mindre. Dog lægger vi til stadighed vægt på holdspillets vilkår og at det skal være sjovt at være i klubben og ikke mindst på banen.

Vores seniorer spiller i de mellemste rækker. Også her lægges der mest vægt på det sociale aspekt. Oldboys- og girlsholdene holder ved sporten længe, og flere spiller helt op til efterlønsalderen. Der er plads til alle i klubben.

Vi lægger også vægt på, at kunne give vores spillere oplevelser i kraft af deltagelse i større landsdækkende turneringer, forskellige cups, ture til såvel indland som udland – i denne forbindelse har vi en venskabsby i Tyskland.

Som en del af et mindre samfund lægger vi også vægt på til stadighed at skabe rammer, så der er diverse tilbud til vores børn og unge. Derfor ser vi positivt på oprettelse af samarbejdsaftaler med nabobyer, for at samle så mange børn/unge at vi kan etablere nogle fornuftige og indholdsrige hold.

Klubbens faciliteter

Banerne
På det nye anlæg har vi to træningsbaner, en opvisningsbane samt ekstra grønt areal til opvarming, lege mv.

Derudover har vi også den gamle stadion på Bælumvej. Her har vi lysanlæg. Vi benytter typisk den gamle bane, når vi har brug for lysanlæg og i ydersæsonen, hvor vi forsøger at skåne græsset på det nye anlæg under træning.

Klubhuset
I klubhuset har vi omklædningsfaciliteter og depotrum til vores tøj, bolde mv. Vi har også vaskemaskine til spillertøjet efter kamp. Der er også cafeteria hvor spillerne kan købe slik, pølser, sodavand og øl.

Se billeder af Terndrup IF Fodbold klubhus – klik her.

Hallen
I vinterhalvåret holder vi til i Terndrup Hallen. Vi har fast træningstid om mandagen i vinterhalvåret.