Foreningen TIF’s Venner har til formål:

  • At yde Terndrup Idrætsforening økonomisk og moralsk støtte i arbejdet med ungdomsidrætten.
  • At være Terndrup Idrætsforening behjælpelig i de evt. økonomiske opgaver, der måtte blive TIF pålagt i egen eller fælles interesser for idrætten – dog ikke støtte til ordinære driftsudgifter.
  • At søge oparbejdet en medlemskreds, der ved sit kontingent kan danne en del af den økonomiske baggrund for foreningens virke.

Ved forskellige aktiviteter, f.eks. julelotteri, hjælp til Grundlovsfesten mm har foreningen hvert år bidraget med et pænt beløb til Terndrup Idrætsforening.

TIF's Venner