Egebjerg

Egebjerg ligger lidt nord for Terndrup og er kendt i området for sin tidligere produktion af ædelgran til pyntegrønt og selv-pluk jordbærmarker. Egebjergs jorder indeholder et tværsnit af et dansk kulturlandskab, med eng og vandløb, stejle skrænter, agerjord og fredsskov.

Ejler Nielsen, der døde i efteråret 2007, har selv fortalt, at han købte ejendommen i 1939 på grund af herlighedsværdien og fiskeretten.

Egebjerg

Terndrup Mølledam

Terndrup Mølledam er beliggende midt i Terndrup. Her har du mulighed for at fange ørreder og ål i søen. Fiskeretten til Terndrup Mølledam tilhører Terndrup Lystfiskerforening.
Fiskekort kan købes hos Elbutikken, Flemming Frandsen, Aalborgvej 3, Terndrup (tæt ved søen).

Skibsted Å

Åen løber igennem Terndrup Mølledam og strækker sig fra Limfjorden til Lindeborg å – dog med forskellige navngivning undervejs.

Med fiskekort til Mølledammen er der også strækninger af åen hvor du må fiske. Vandløbet er inde i en god udvikling med mere renskyllet bund i strømrenden. Der ses mere grus, sten på bunden og frie tørvekanter i siderne.

Skibsted å

Mølleskoven

Oprindeligt var der bare en brakmark bag ved Terndrup Sygehus. Initiativtager Asger Elbæk Andersen fik sat iværk, at borgerforeningen og Terndrup Samvirkende Foreninger fik overtalt amtet til at afgive jorden til kommunen, som stillede den til rådighed til træplantning. I 1990’erne insisterede de daværende bosniske beboere på asylcentret i sygehusets gamle funktionærboliger på at give en hånd med som tak for byens modtagelse af flygtningene.

En skov blev til og i dag indeholder den stianlæg, pavillion, grillplads, sø og bænke.

Mølleskoven

Knold og Tot

Knold og Tot er to gravhøje beliggende i den sydlige ende af Terndrup – på Terndrup Hede.

Efter krigen var Knold og Tot det sted folk samlede sig efter krigen d. 4. maj 1945 og brændte alle deres mørklægningsgardiner. Folk sang og fejrede at Danmark igen var et frit land.

I dag er det et grønt område, der bliver brugt som udflugtsmål og af motionister.

Knold og tot

Terndrup Lund

Oprindeligt areal for Terndruplund fra omk. år 1600 på i alt 10 ha. I 2004 blev der tilkøbt et areal på 7 ha. Udgiften til arealkøb og beplantning var kr. 600.000, der blev betalt med bidrag fra venlige fonde, lokale foreninger, samt Skørping Kommune. Byens børn fra børnehave og skole foretog den sidste del af tilplantningen november 2004.

Bestyrelsen for Terndruplund håber, skoven må være til gavn for alle i byen og dens omegn.

Terndrup Lund danner ramme om byens Grundlovsfest. I skoven befinder sig også Spejderborgen som bliver benyttet af byens spejdere.

Terndrup Lund

Terndrup Hede

Terndrup Hede er forbundet med Solbjerg Hede og dermed også med Bælum Sønderskov og Wiffertsholm Skov.

Det giver nogle enestående muligheder for at gå, løbe og cykle gode ture såvel i terræn som på veje og stier.

Der er en skøn natur og rig mulighed for at se vildt og måske byder naturen også på en smagsprøve som brombær, hyldebær, rønnebær og vilde hindbær.

Terndrup Hede