Hej Terndrup

Er du medlem af Terndrup borgerforening? Eller overvejer du at blive det, så giv dig selv 3 minutter til at læse dette.
Når man er medlem af borgerforeningen i Terndrup er man sikret et optimalt bindeled mellem dig som borger og Rebild kommune. Her er der tale om fx vandkunsten i byen, chikaner på Bælumvej, etablering af fortov i byen. Følge op på hvad man vil anvende sygehus-grunden til. Det er nogle af de problematikker som vi har dialoger med kommunen om.

Som medlem i 2014 fik du mulighed for at:
Opleve nogle gode og hyggelige stunder i glade menneskers lag. I 2014 var det ved øl -smagning, affaldsindsamling, bankospil både det voksne og det for børn, påskeæggejagt, en aktivitet for store og små samt juletræ på torvet.
Endvidere fik du mulighed for at komme i godt humør ved at se Terndrup bys flotte flag-allé, som blev sat op ved frivillige hjælpere. Kunne den frivillige være dig? Flag alléen blev opsat 5 gange i løbet af 2014.

Så tænker du hvad mere. Der må vi fremhæve vores samarbejdspartner som ved jule marked var menighedsrådet, erhvervsforeningen, idrætsforeningen, spejderne og Terndrup kro.

Ved Ester Brohus og øl -smagning var det sammen med Terndrup kro.
Sankt Hans var i samarbejde med Børnehuset Aavangen og spejderne
Derudover har vi gået overdraget salget af Overlæge Astrup og Hans Bjørns bog om Terndrup sygehus, hvor overskuddet kommer til at gå til hele byens multibane.

Vi borgerforeningen vil også gerne fremhæve at det er os der står bag bankospillet på Terndrup ældrecenter. Endvidere har vi Info skærmene som er at finde ved Brugsen, Spar og i Terndrup hallen. Madlavning for mænd er også borgerforeningens initiativ. Pasning og plejning af Mølleskoven er også en stor post.

Stor tak til alle vores samarbejdspartnere og frivillige hænder og vores medlemmer uden jer var det ikke muligt at have så aktiv en borgerforening, så hvis du vil have flere gode stunder og oplevelser i 2015 så indbetal 150 kr pr husstand eller 100 kr for enlige på XxXx og er du medlem så overvej at tilmelde dig forenings el via Energi Nord så støtter du også Terndrup borgerforening, så vi økonomisk stadig kan søsætte nye tiltag.
Vi glæder os til udfordringerne, oplevelserne og hyggelige menneskers samvær i 2015, som indtil videre byder på whisky smagning, påskeæggejagt, 2 koncerter på kroen, banko og julemarked. Derfor på glædelig gensyn fra Terndrup Borgerforeningen.