Referat

Terndrup Borgerforening og Lokalråd havde tirsdag d. 27.10.15 indkaldt til borgermøde på Terndrup Kro.

23 entusiastiske borgere mødte op og deltog ivrigt i visionsudviklingen af Terndrup by. Byen var bredt repræsenteret af private, frivillige i foreningslivet og erhvervsdrivende. Flemming Møller Mortensen var aftenens tovholder, indsparker og opsamler.
Ivan Johansen, formanden for Terndrup Borgerforeningen og Lokalrådet gennemgik, i grove træk, det formelle omkring ansøgning af byzonepuljemidler samt Lokalrådets mulighed for, at yde økonomisk tilskud til projekter. (se nærmere beskrivelse sidst i referatet).
Efter velkomst og formalia vedr. puljeansøgningerne, blev ordet givet til apoteker Lars Walmar. Lars fortalte, at han og Sine ville give Tinghaven til byen samt, at der er mulighed for, at den tilstødende bygning kan indgå i et projektet. Parret er åbne for alle forslag til udformningen og udnyttelsen af arealet/bygningen.
Flemming Møller Mortensen gennemgik derefter indkomne ønsker, tanker og forslag, til visionsudvikling i fht grunde, bygninger, områder og aktiviteter i Terndrup.

Derefter blev der sagt ”vær´s go´” og samtidig med, at de fremmødte nød maden fra et flot tag-selv-bord fra Palle og Line, gik visions snakken omkring bordene.

De tanker, forslag og ønsker, som kom frem efter maden var:

  • Hvad skal der ske med bygningerne i Terndrup Centeret når sundhedscenteret flytter
  • Kunne der laves naturlegeplads/bålplads/forsamlingsplads til småbørns familier i Tinghaven eller hva med noget i retningen af cross fit til evt sommer gymnastik
  • Skal der gøres noget i fht den ”gamle boldbane”
  • Hvad med by forskønnelse af hovedgaden (Aalborg/Hadsundvejen) ?
  • ”Udsmykning” af arealet omkring Mølledammen
  • Beplantning af byen i en eller anden form
  • Hvad med sygehusgrunden – hvad skal der ske
  • Hvad med de unge i byen, hva kunne de tænke sig
  • Kunne vi lave krolf?
  • Udfoldelse af grundloven

Følgende blev besluttet:
Sundhedscenterets lokaler i centeret
Medborgerhuset har rigtig mange aktiviteter og nogle af de aktiviteter, ville kunne afvikles i de lokaler. Rebild Kommune ejer bygningerne men Medborgerhuset har brugsretten/udlejnings mulighederne. Indtil videre er ide udviklingen ang. lokalerne som pt rummer Sundhedscenteret sat på pause.
Tinghaven
Natur legeplads, sansehave, småbørnsfamilie mødested.
Ulla Johansen, Maria Bonde, Lars Walmar, sætter sig sammen og kigger nærmere på anvendelsesmulighederne.
Det gamle stadion
Fodbold har pt brug for banen, men der arbejdes videre på ide udvikling af området.
Brian Christensen, Mette Overgaard går i gang med at kigge på ideer.
By forskønnelse
Tovholder Anette Sloth Carlsen. Anette går i gang med at finde andre, som kunne tænke sig, at få indflydelse på udvikling af by forskønnelse.
Den gamle sygehusgrund
Ejes af Region Nordjylland og er stadig ikke solgt. Det bliver op til køber, at beslutte hvad grunden skal anvendes til – inden for de rammer som lokalplanen tillader.
Børn og Unge
Morten Astrup tager kontakt til elevrådene for, at høre om ”hvad de unge kunne ønske sig”.
Krolf ideen
Ingen tiltag pt.
”Udfoldelse af grundlovens muligheder”
Allan Busk tager kontakt til Terndrup Lund Fonden.
Flere gange i løbet af aftenen blev fælleskab og fælles indsats nævnt og, at vi er blevet gode til at ”finde hinanden” og samarbejde på tværs af foreninger, offentlige institutioner, private og erhvervsdrivende for at komme ”i mål” med større projekter. Der blev også flere gange nævnt ting som virker og som kører godt.
Et tema som vendte tilbage i flere udformninger aftenen igennem var, HVORFOR VÆLGER FOLK UDEFRA AT KOMME TIL TERNDRUP?
Flere tilflyttere har tilkendegivet, at Terndrup blev valgt på grund af beliggenhed i forhold til Aalborg, naturen, de gode busforbindelser, stort udvalg af dagligvarebutikker, skole og institutionstilbuddene samt de mange fritidsaktiviteter. Derud over, vælger mange fra området omkring Terndrup, at handle i byen på grund af de mange dagligvarebutikker og det store udvalg.

Flemming Møller Mortensen rundede aftenen af med og de forskellige grupper gik sammen for, at finde møde datoer.
Afslutningsvis slog Karen Elbæk et slag for, at folk møder op til Inspirationsmøde i Idrætscenteret d. 17 nov kl 16.30