Præsentation af bog

Der mødte over 100 personer, da Lokalhistorisk Arkiv for det tidligere Skørping Kommune kunne præsentere bogen ”Terndrup Sygehus – fra start til slut” på Terndrup Kro torsdag den 2. oktober. Værtsparret på Terndrup Kro Line og Palle Jensen oplyste, at de havde doneret og skænket kaffe til ca. 80 personer.

Bogen er blevet til i et samarbejde med forhenværende overlæge Aage Astrup og Hans Bjørn, der har en fortid som blandt andet købmand og grovvaresælger.
Den direkte årsag til, at de to fortællere har skrevet bogen er, at Regionsrådet for Nordjylland besluttede at nedrive Terndrup Sygehus, der har stået tomt siden 2008. Aage Astrup havde lavet en del forarbejde, idet han for eksempel havde gjort rede for den historiske begrundelse for, hvorfor der overhovedet har været et sygehus i Terndrup. Hans Bjørn byggede videre på Astrups fortælling, og det er den, der sammen med en del gode billeder, er blevet til en bog på 121 sider.

Omslag bog sygehus-large

Terndrup Borgerforening overtager projektet.

På udgivelsesdagen blev der solgt ret pænt. Det betyder, at projektet ikke kan give underskud, idet Lokalhistorisk Arkiv er blevet doneret 15.000 kr. fra Velux Fonden, 10.000 kr. fra Bente Klercke Fonden, 5.000 kr. fra Store Brøndum Sparekasses Fond og 14.000 kr. fra forskellige forretninger og organisationer i Terndrup.

Det nu gældfrie projekt er nu overdraget til Terndrup Borgerforening på betingelse af, at de bruger det endelige overskud til et velgørende projekt i Terndrup. I forbindelse med udgivelsen oplyste Terndrup Borgerforenings næstformand Maria Friis Andersen, at pengene, som man kan tjene ved salg af bogen skal gå til den multibane, man har planlagt. Maria Friis Andersen oplyste endvidere, at der allerede har været afholdt flere andre aktiviteter i Terndrup til støtte for samme multibane.

Bogen kan stadig købes

Selv om man ikke nåede at komme til præsentationen af ”Terndrup Sygehus – fra start til Slut” på Terndrup Kro og sikre sig et eksemplar, skal man ikke fortvivle. Man skal i stedet blot gå på den anden side af gaden, hvor Flemming Frandsen står parat til at udlevere et eksemplar, hvis man medbringer 150 kr. i kontanter. Dog ikke mellem 12 og 13, da sover han til middag.

* BIllede 1: Sådan ser bogen ud, der nu kan købes hos Flemming Frandsen.

* BIllede 2: Aage Astrup og Hans Bjørn signerede 90 bøger umiddelbart efter præsentationen.

* Billede 3: Formand for Lokalhistorisk Arkiv Johan Rafaelsen og Aage Astrup studerer et gammelt billede af sygehuset, som Arkivet blev overdraget på udgivelsesdagen.