LogoWeb
terndrup energi
terndrup taxa
https://www.youtube.com/watch?v=w4Fg6XcPPXo
You are here:

INDKALDELSE REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Hermed indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde den 25. april 2019 kl. 19.00

I Terndrup Idrætscenter, Terndrup Halvej 3-5, 9575 Terndrup

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af repræsentanter
 3. Beretning fra formanden for repræsentantskabet
 4. Beretning fra formanden for bestyrelsen
 5. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
 6. Fremlæggelse af budget for kommende regnskabsår
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. a. Valg af formand for repræsentantskabet
  b. Valg af formand og næstformand for bestyrelsen *)
 9. Valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer
 10. Valg af 2 suppleanter
 11. Valg af 2 revisorer
 12. Eventuelt

*) Den samlede bestyrelse, incl. formand og næstformand, vælges for en 2-årig periode.
I lige år er formanden på valg og i ulige år er næstformanden på valg.

Som bestyrelsesmedlem, incl. formand og næstformand, kan vælges både medlemmer af repræsentantskabet samt myndige personer, der ikke er medlem af repræsentantskabet.

Forslag til behandling under punkt 7, skal være undertegnede i hænde senest 11. april 2019.

For at sikre, at alle repræsentanterne har modtaget denne indkaldelse, vil jeg bede om, at I giver mig besked med tilmelding eller afbud – min. 2 uger før mødet, dvs. senest 11. april 2019.

Venlig hilsen

Anita Rytter

Formand for Repræsentantskabet

Mail:  famryt@gmail.com  – telefon: 29266581

SVØMMEHALLEN

NORMALE ÅBNINGSTIDER
  25M BASSIN TERAPIBASSIN
MANDAG 7:00 – 9:00 7:00 – 9:00
TIRSDAG
AFTEN
7:00 – 8:15
19:00 – 21:00
7:00 – 9:00
19:00 – 21:00
ONSDAG
AFTEN
7:00 – 9:00
19:00 – 21:00
7:00 – 9:00
19:00 – 21:00
TORSDAG 7:00 – 8:15 7:00 – 9:00
FREDAG 7:00 – 8:15 7:00 – 9:00
LØRDAG 12:30 – 15:30 12:30 – 15:30
SØNDAG   7:00 – 13:00    7:00 – 13:00