Terndrup Borgerforening er en del af det daglige liv i byen og varetager bl.a. de interesser, planer og ideer som er aktuelle for udviklingen af Terndrup by nu og for fremtiden.

Borgerforeningen – derfor!
Borgerforeningen vedligeholder og opstiller flagallé i byen ved festligelejligheder som feks. på konfirmationsdage og Grundlovsdag.
Flag kan lejes ved henvendelse til Flemming Frandsen, Aalborgvej 3, Terndrup.

Bål- og grillplads ved Mølleskovens sø, hvor der er tørt brænde til fri afbenyttelse

Borgerforeningen søger midler til opstilling af bord/bænkesæt.

Ja, der er mange gode grunde til at være medlem af Borgerforeningen. Støt op og få indflydelse på, hvad der sker i vores by.

Kontingent:
Medlemsskab for enlige: kr. 100,-
Husstandsmedlemsskab: kr. 150,-

Beløbet kan indbetales på det husstandsomdelte indbetalingskort, på følgende konto: Reg.nr. 9102 Konto nr. 2024 4200 54 eller på MobilePay 82708. Husk at skrive navn på overførsel.

Der kan indbetales gratis i Spar Nords Terndrup afdeling eller ved generalforsamlingen.
VIGTIGT: Husk at påføre navn og adresse – også ved overførsel via netbank.

Terndrup Natur