Årets generalforsamling afholdes 30. september kl. 17.30

Der  er fælles spisning bagefter.

Program og tilmelding kommer senere.

Generalforsamling

 

Generalforsamling i Terndrup borgerforeningen/lokalråd
tirsdag den 13. marts 2018 kl. 19.00. i Terndrup idrætscenter

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning for det forløbne år.
  3. Aflæggelse af regnskab.
  4. Indkomne forslag.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  7. Valg af revisor og suppleanter.
  8. Valg af 5 medlemmer til Terndrup Idrætscenter.
  9. Lokalrådet – de arbejdende udvalg orienterer.
  10. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet under § 4, skal indsendes skriftligt til foreningens formand, Ivan Johansen Rypevej 22 9575 Terndrup, eller på borgerforeningen@terndrupby.dk senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

På valg er Kirsten Jacobsen, Ivan Johansen og Helle Ravn.

Evt. forslag og regnskab lægges ud på hjemmesiden https://www.terndrupby.dk/borgerforening/ 7 dage før generalforsamling.

Husk, at kontingent for 2017 skal være betalt inden generalforsamling for at have stemmeret og for at være valgbar. Der kan også betales på dagen.

150 kr. pr husstand eller 100 kr. for enlige, kan indbetales på konto 9102 2024420054, eller mobilpay på nummer 82708

HUSK at oplyse navn og adresse